Фаъолият

Фаъолият


         Хадамот дар доираи фаъолияти худ ваколатҳои зеринро амалӣ менамояд:

- назорати давлатиро дар соҳаи бехатарии иншоотҳои гидротехникӣ мутобиқи қонунгузории иншоотҳои гидротехникӣ анҷом медиҳад;  
- дар доираи ваколатҳои худ дар таҳияи лоиҳаи қонунҳо, санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ, инчунин дар омода намудани пешниҳодот оид ба такмили қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон иштирок менамояд; 
- назорати давлатиро дар соҳаи бехатарии иншоотҳои гидротехникӣ оид ба риояи меъёрҳо ва қоидаҳо ҳангоми таҳия ва амалисозии лоиҳаҳои таъмир ва сохтмони сарбандҳо, биноҳои нерўгоҳҳои барқи обӣ, нақбҳои обгузар ва дигар иншоотҳои гидротехникӣ мегузаронад; 
- гузаронидани корҳои тадқиқотӣ ва санҷиши гурўҳҳои мушоҳидонро оид ба муайян намудани ҳолати иншоотҳои гидротехникӣ тибқи Дастур оид ба бехатарии иншоотҳои гидротехникӣ дар нерўгоҳҳо ва обанборҳо назорат менамояд; 
- дар амалӣ намудани сиёсати давлатӣ ва барномаҳои минтақавӣ дар соҳаи таъмини бехатарии иншоотҳои гидротехникӣ иштирок менамояд; 
- дар бартарафсозии оқибатҳои садамаҳо дар иншоотҳои гидротехникӣ иштирок менамояд; 
- аҳолиро аз таҳдиди садамаҳо дар иншоотҳои гидротехникӣ, ки боиси ба вуҷуд омадани ҳолати фавқулодда мегарданд, сари вақт огоҳ менамояд; 
- назорати бехатариро дар иншоотҳои гидротехникӣ, ки моликияти давлатӣ ва хусусӣ мебошанд, таъмин менамояд; 
- дар ҳайати гурўҳҳои корӣ оид ба муайян намудани андозаи таъмини молиявии масъулияти шаҳрвандӣ барои зарари расонидашуда дар натиҷаи садамаи иншоотҳои гидротехникӣ иштирок менамояд; 
- тибқи тартиби муқарраргардида бақайдгирӣ, ташкил ва пешбурди Феҳристи давлатии иншоотҳои гидротехникиро ба роҳ мемонад; 
- чораҳои аз ҷониби шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ андешидашавандаро оид ба пешгирии садамаҳо ва ҳодисаҳои осебёбӣ дар иншоотҳои гидротехникӣ назорат мебарад; 
- дар якҷоягӣ бо мақомоти дахлдор тартиби гузаронидани назорати техникӣ, сабабҳои сар задани садама, ҳодисаҳои нохуш ва воқеаҳоро муайян мекунад, чорабиниҳоро оид ба пешгирии онҳо таҳлил менамояд; 
- якҷоя бо вазорату идораҳо ва ташкилоту корхонаҳо дар интихоби майдончаҳои сохтмони иншоотҳои гидротехникӣ иштирок менамояд; 

- тартиби дароз намудани мўҳлати истифодаи дастгоҳҳои техникӣ, таҷҳизоти дар иншоотҳои гидротехникӣ истифодашавандаро муайян мекунад; 
- назорати гузаронидани мониторинги иншоотҳои гидротехникӣ ва қитъаҳои хавфноки кўҳиро бо истифода аз асбобҳои ченкунии ҳозиразамон, инчунин муҳандисию сейсмологӣ ба роҳ мемонад; 
- назорати иҷрои корҳои геодезӣ ва геофилтратсиониро дар иншоотҳои гидротехникии нерўгоҳҳои барқи обӣ таъмин мемонад; 
- барои гирифтани маълумоти зарурии гидрологӣ ва метрологӣ оид ба дақиқ намудани сарфи об ва ҷараёни иловагии дарёҳо ба мақомоти дахлдор муроҷиат менамояд; 
- корҳои шахсони воқеӣ ва ҳуқуқиеро, ки иншоотҳои гидротехникиро истифода мебаранд, назорат мебарад; 
- дар доираи ваколатҳои худ санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ ва меъёрию теҳникии марбут ба иншоотҳои гидротехникиро таҳия ва тасдиқ менамояд; 
- тартиби барасмиятдарории эъломияи бехатарӣ ва номгўи маълумоти ба он дохилшаванда, инчунин тартиби гузаронидани экспертизаи эъломияро таҳия ва пешниҳод менамояд; 
- тартиби бозомўзии касбӣ ва санҷиши дониши мутахассисон ва кормандони ташкилотҳои таҳти назоратро оид ба бехатарии иншоотҳои гидротехникӣ муайян ва назорат мекунад; 
- намояндагони худро барои иштирок дар баистифодадиҳӣ ва қабули иншоотҳои гидротехникӣ таъин менамояд, дар кори комиссияҳо барои дар шароити истеҳсолӣ гузаронидани озмоиши дастгоҳҳои техникӣ ва таҷҳизоти дар ин иншоотҳо истифодашаванда иштирок менамояд; 
- дастурамалҳои ба гурўҳҳои дахлдор мансуб донистани иншоотҳои гидротехникиро аз рўи аломатҳои муқарраршудаи хатарнокӣ дар якҷоягӣ бо мақомоти дахдор таҳия менамояд; 
- ҳамкории байналмилалиро дар соҳаи бехатарии иншоотҳои гидротехникӣ ва дигар масъалаҳои марбут ба фаъолияташ ба роҳ мемонад; 
- масъалаҳои истифодабарии ҳудудҳои иншоотҳои гидротехникӣ, маҷрои дарёҳо ва қитъаҳои канори онҳоро дар поён ва болои сарбандҳо барои амаликунонии фаъолияти хоҷагидорӣ ва фаъолияти дигар бо мақомоти дахлдор мувофиқа менамояд; 
- мувофиқи тартиби муқарраргардида ҳар сол ҳангоми таҳияи лоиҳаи Буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба маблаѓгузории фаъолияти Хадамот ба мақомоти давлатии ваколатдор ҳуҷҷатҳои лозимаро пешниҳод менамояд; 
- назорати гузаронидани чорабиниҳоро оид ба камкунии хатари ба вуҷуд омадани ҳолатҳои фавқулодда дар иншоотҳои гидротехникӣ таъмин менамояд

Салоҳиятҳо 
 Дар амалӣ намудани сиёсати давлатӣ ва барномаҳои минтақавӣ дар соҳаи таъмини бехатарии иншоотҳои гидротехникӣ; 
Иштирок дар бартарафсозии оқибатҳои садамаҳо дар иншоотҳои гидротехникӣ; 
Сари вақт огоҳ намудани аҳолӣ аз таҳдиди садамаҳо дар иншоотҳои гидротехникӣ, ки боиси ба вуҷуд омадани ҳолати фавқулодда мегарданд;

Ҳал намудани масъалаҳои бехатарии иншоотҳои гидротехникӣ дар ҳудуди муайяншуда, ба истиснои масъалаҳои бехатарии иншоотҳои гидротехникии моликияти умумиҷумњуриявӣ, дар асоси талаботҳои умумӣ оид ба таъмини бехатарии иншоотҳои гидротехникӣ тибқи муқаррароти моддаи 8 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи бехатарии иншоотҳои гидротехникӣ»; 
Таъмин намудани назорати бехатарии иншоотҳои гидротехникӣ ҳангоми истифодабарии иншоотҳои обӣ ва амалигардонии чорабиниӣои ҳифзи табиат; 

Қабул намудани қарор оид ба маҳдуд намудани шартҳои истифодабарӣ дар ҳолати вайрон шудани қонунгузорӣ оид ба бехатарии иншоотњои гидротехникӣ;
Иштирок намудан дар бартарафсозии оқибатҳои садамаҳои иншоотҳои гидротехникӣ;
Таъмин намудани бехатарии иншоотҳои гидротехникӣ, ки моликияти давлатӣ мебошанд;
Муайян намудани меъёрҳо оид ба ташкил намудани захираҳои молиявию моддӣ барои рафъи оқибатҳои садама дар иншоотҳои гидротехникӣ; 

Салоҳиятҳо 


- ҳал намудани масъалаҳои бехатарии иншоотҳои гидротехникӣ дар ҳудуди муайяншуда, ба истиснои масъалаҳои бехатарии иншоотҳои гидротехникии моликияти умумиҷумњуриявӣ, дар асоси талаботҳои умумӣ оид ба таъмини бехатарии иншоотҳои гидротехникӣ тибқи муқаррароти моддаи 8 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи бехатарии иншоотҳои гидротехникӣ»;
- таъмин намудани назорати бехатарии иншоотҳои гидротехникӣ ҳангоми истифодабарии иншоотҳои обӣ ва амалигардонии чорабиниӣои ҳифзи табиат;
- қабул намудани қарор оид ба маҳдуд намудани шартҳои истифодабарӣ дар ҳолати вайрон шудани қонунгузорӣ оид ба бехатарии иншоотњои гидротехникӣ;
- иштирок намудан дар бартарафсозии оқибатҳои садамаҳои иншоотҳои гидротехникӣ;
- таъмин намудани бехатарии иншоотҳои гидротехникӣ, ки моликияти давлатӣ мебошанд;
- муайян намудани меъёрҳо оид ба ташкил намудани захираҳои молиявию моддӣ барои рафъи оқибатҳои садама дар иншоотҳои гидротехникӣ;
- огоҳ намудани аҳолӣ аз таҳдиди садамаҳои иншоотҳои гидротехникӣ, ки боиси ба вуҷуд омадани вазъияти фавқулодда мегарданд;
- таъмин намудани бехатарии иншоотҳои гидротехникӣ, ки моликияти давлатӣ мебошанд;
- иштирок дар амалӣ намудани сиёсати давлатӣ дар соҳаи таъмини бехатарии иншоотҳои гидротехникӣ;